YÖK ve TÜBİTAK Türkiye Bilimler Akademisi’ne yapılan üye tayinlerini açıklamış bulunuyor. Böylece Türkiye Bilimler Akademisinin varolan seçilmiş asli üyelerinin iki katı kadar atanmış üye ilave edildi. Atananların tayinden once haberleri olmadığı ve onaylarının alınmamış olduğu anlaşılıyor. Şimdiden bazı değerli bilim insanlarının bu atamayı kabul etmemiş olduklarını biliyoruz. TÜBA’nın seçilmiş üyelerinden de bu atamalara tepki olarak yeni istifalar başlamış bulunuyor.

Dışardan üye atanan bir ‘akademi’ ve dışardan atama sürecine taraf olan devlet kurumlarıyla Türkiye dünya akademik camiasında akademi tanım ve standartlarının altında bir yere taşınacaktır. Gelişmelerin en başından beri dünyanın saygın bilim akademileri ve uluslararası akademiler birlikleri de akademilerin kendi üyelerini kendilerinin seçtikleri ilkesini ülkemizin en üst düzey yetkililerine duyurmuşlardır.

Bilim Akademisi bağımsız bir akademi olarak bilimsel liyakat, özgürlük ve dürüstlük ilkeleriyle üye seçmeye ve akademi ilkelerini temsil etmeye devam edecektir.