Bilim Akademisinin de asosye üyesi bulunduğu Avrupa Akademileri Birliği All European Academies (ALLEA) tarafından yayınlanan “Bilimsel girişimcilikte özel sponsorluk, bilime güven ve akademik özgürlük” konulu ilke beyanının [tıklayınız] Türkçe çevirisini sunuyoruz [lütfen tıklayınız]. Bu metin aynı zamanda çok sayıda ülkenin anayasa ve/veya yasalarında yer alan akademik özgürlük ile ilgili kuralların ayrıntılı bir listesini de içermektedir.