18-19 Ekim 2014 , İstanbul Bilgi Üniversitesi. Konferansın düzenleyici ve konuşmacıları arasında Bilim Akademisi üyeleri Ayhan Kaya, Fuat Keyman ve Çağlar Keyder ve onursal üye Soraiya Faroqhi var. Program için tıklayınız.