İntihal başkalarının eserlerinden alınan unsurları, çalıntı bilgileri, kendi eseri olarak
sahiplenmektir. İntihalin ahlaki açıdan hırsızlık veya sahtekarlık yoluyla çıkar edinmekten
farkı yoktur.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.