Soma ve Ermenek maden faciaları üzerine ODTÜ Maden Mühendisliği bölümünden Prof. Şebnem Düzgün’ün değerlendirmelerini sunuyoruz.

13 Mayıs 2014 Tarihinde Soma Eynez Yeraltı Kömür Ocağında Meydana Glene Facia İle İlgili Değerşendirmeler – Şebnem Düzgün

 28 Ekim 2014 Tarihinde Ermenek’te Bir Yeraltı Kömür Ocağında Meydana Gelen Facia İle İlgili Değerlendirmeler – Şebnem Düzgün