Bilim ve teknolojinin gereğini anlamamanın ve imkânlarını kullanmamanın acı sonuçları