Bilim Akademisi üyesi Hasan Yazıcı’nın “Bir İntihal Olgusu ve Dile Getirilmesi Hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı” başlıklı konuşması