Yolsuzlukla Mücadele, Ekonomiye Devlet Müdahalesinde Kalite ve Verimli Ekonomik Büyüme