26 Nisan 2014 tarihli 6. Genel Kurul’da seçilen yeni üyelerimizi kutlarız.

Yeni onursal üyemiz:
İskender Sayek, Hacettepe Üniversitesi

Yeni asli üyelerimiz:
Murat Akova, Hacettepe Üniversitesi, Mikrobiyoloji
Aydın Alatan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Ercan Alp, Argonne National Laboratory, Fizik
Mustafa Arıcı, Hacettepe Üniversitesi, Tıp/Nefroloji
Zeynep Çelik, New Jersey Institute of Technology, Mimarlık Tarihi
Atilla Gürsoy, Koç Üniversitesi, Biyoenformatik
Reşat Kasaba, University of Washington, Tarihsel Sosyoloji
Reyhan Küçükkaya, İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp/Hematoloji
Haluk Özen, Hacettepe Üniversitesi, Tıp/Üroloji
Lale Tokgözoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Tıp/Kardiyoloji