Uluslararası Akademiler ve Bilim Birlikleri Insan Hakları Ağının (International Network of Academies and Scholarly Societies – IHRNASS) 26-28 Mayıs 2014 tarihlerinde Leopoldina Alman Ulusal Akademisi’nin ev sahipliğinde Halle’de yapılan toplantısına Bilim Akademisi başkanı Ali Alpar katıldı.

Toplantıda özellikle Suriye’de hem hükümet hem de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde doktorlara ve sağlık hizmetlerine karşı uygulanan şiddet ve insan hakları ihlalleri üzerinde duruldu. Türkiye’den Prof. Büşra Ersanlı’nın Max Perutz Anısına konuşma sunduğu toplantıda Suriye, Mısır, Tunus ve başka yerlerde akademisyenlerle ilgili insan hakları ihlalleri görüşüldü. Basın Duyurusu bugün katılan bilim insanları ve akademiler tarafından birçok ülkede yayınlanmaktadır. Basın Duyurusunu ve toplantının programını sunuyoruz.