Prof. Yılmaz Esmer’in “Türkiye’de Başkanlık Sistemi ve Demokrasi” Paneli Sunumu