Prof. Ersin Kalaycıoğlu’nun “Türkiye’de Başkanlık Sistemi ve Demokrasi” panelinde yaptığı “Siyasal Sistem ve Siyasal Kültür” sunumu