Prof. Ersin Kalaycıoğlu’nun “Türkiye’de Başkanlık Sistemi ve Demokrasi” panelinde yaptığı “Bir Demokrasi Rejimi Olarak Başkanlık: Tasarım ve Uygulama” sunumu