Prof. Ersin Kalaycıoğlu’nun “Türkiye’de Başkanlık Sistemi ve Demokrasi” Paneli Sunumu