Bilimle ilgili konularda üniversitelerin kanıtlara göre, bilginin gözlem ve deneylerle doğrulanmış ya da yanlışlanmış olup olmadığına göre değerlendirme yapmaları üniversite, bilimsel araştırma ve eğitim kavramlarının olmazsa olmaz gereğidir.

Astroloji (yıldız falı) konusunda Türk Astronomi Derneği tarafından da kamuoyu gündemine getirilen iki örneğe dikkat çekmek istiyoruz:

(http://www.tad.org.tr/genel/2015/yuksekogretim-kurumlarinda-astroloji-ile-ilgili-faaliyetler-hakkinda-turk-astronomi-derneginin-gorusleri )

  1. İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi “Astroloji” sertifika programları.
  1. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda

Astrolojik Kişilik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki” konulu, sonuç kısmında  “insan kaynakları departmanı çalışanlarına astroloji bilgisinin verilmesi veya astroloji eğitimi aldırılması” tavsiye edilen bir tezin kabul edilmiş olması.

Astroloji (yıldız falı) bir bilim değildir.

Dünya’dan bakınca ayni yönde oldukları için burç diye gruplanan ama aslında birbirlerinden çok uzak mesafelerde bulunan, birbirleriyle bile alakaları olmayan yıldızların, bu uzak mesafelerden dünyadaki insanların kaderini belirledikleri iddiası, en basit sağduyuya aykırı olduğu gibi, sayısız gözlemle de yanlışlanmıştır.

Bazı üniversitelerin astrolojiyi bir bilim gibi kabul ederek üniversite çatısı altında verilen sertifikalarla,  tezlerle bu falcılık alanına saygınlık ve ciddiyet atfetmeleri ve kamuoyunda yıldız falının bir bilimsel temeli varmış gibi bir yanlış algıya destek olmaları üniversiteden beklenen  bilimsel sorumlulukla bağdaşmaz.

Bu duyurumuzu YÖK Başkanlığının ve ilgili üniversite yönetimlerinin de dikkatlerine sunuyor, kendilerini bu konudaki uygulamalarını düzelterek  ilkelerini kamuoyuna açıklamaya çağırıyoruz.

Bilim Akademisi Yönetim Kurulu

—————————————

Bilim Akademisinin duyurusuna dair Orhan Bursalı’nın Cumhuriyet Bilim Teknoloji’de yayınlanan yazısına ulaşmak için tıklayın.